:: วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล" ประชาชนสุขภาพดี มีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง สามารถเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม สอดคล้องกับวิถีชุมชน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีภายในปี 2554 "

ยินดีต้อนรับครับ


ขอต้อนรับสู่บล็อคกลุ่มเภสัชกรจังหวัดสตูล


วัตถุประสงค์ของบล็อคเพื่อ


  • เสนอแจ้งข่าวสารสู่เพื่อนๆสมาชิก

  • รวบรวมความรู้

  • และนำเสนอกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม

  • ...

0 ความคิดเห็น

เทคโนโลยี

Recent Comments

ข่าวสุขภาพ