:: วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล" ประชาชนสุขภาพดี มีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง สามารถเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม สอดคล้องกับวิถีชุมชน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีภายในปี 2554 "

Epocrates Rx เป็นโปรแกรมการใช้ยาบนมือถือ

Your free mobile drug and formulary reference

Download ที่: http://www.epocrates.com/
ราคา: ฟรี
อุปกรณ์ที่รองรับ: Palm, Pocket PC, Windows Mobile Phone, Windows Mobile Smart Phone ใช้พื้นที่ใน main memory อย่างน้อย 4.8MB

ข้อดี
1.ฟรี
2.ค้นหายาและข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย และเป็นมากกว่าตำรายาทั่วไปที่เราใช้กัน
3.Update ข้อมูลผ่าน GPRS/EDGE/Wi-Fi ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถีอหรือเครือข่าย Wi-Fi ในสถานพยาบาลได้โดยไม่ต้องผ่าน PC

ข้อด้อย
1.ลงโปรแกรมใน SD Card ไม่ได้
2.ไม่มีรายการยาที่ใช้ในยุโรปและเอเชีย ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของ FDA ที่มีใช้ในประเทศไทย
3.ไม่มีภาษาไทย

สรุป
Epocrates Rx เป็นโปรแกรมการใช้ยา ที่สามารถเอามาใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือในกลุ่ม Windows Mobile Phone เปิดดูได้ทันที ทำให้เพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้และมีความแม่นยำในการสั่งการรักษา โปรแกรมนี้มีคนในสายการแพทย์ใช้มากกว่า 500.000 รายทั่วโลก จึงเป็นการยืนยันได้ถึงความน่าเชื่อถือของ ePocrates Rx

0 ความคิดเห็น

เทคโนโลยี

Recent Comments

ข่าวสุขภาพ